با اعلام نتایج لیست بازیکنان تیم ملی در رده های سنی معرفی خواهد شد