ما به عنوان تنها مرجع رسمی این ورزش در کشور امکان برگزاری کارگاه ها و دوره های مربیگری این رشته را فراهم نموده ایم.

این دوره ها به 2 صورت رسمی (زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی) که شامل کارگاه، سمینار و دوره های مربیگری و غیر رسمی ( خصوصی و نیمه خصوصی)  برگزار میگردد.

© 2021 Livanchini. All Rights Reserved.