اینجانب تقاضای اعتراض نسبت به نتیجه داوری این مسابقه را دارم.

یادآوری ۱: در صورت وارد بودن اعتراض کل مبلغ اعتراض برگشت داده میشود‌.
یادآوری ۲: در صورت عدم رضایت از نتیجه اعتراض، پیگیری لازم می‌بایست از طریق هیئت استان صورت پذیرد.

اعتراض

  • Price: 20,000 Rial